Echinodermata

Baltocrinus balticus (Yeltyschewa, 1964)

Synonymy list
1964     Cyclopentagonalis balticus Yeltyschewa, sp. nov. — Yeltyschewa, pp. 76, fig. III 25,26
1979     Baltocrinus balticus (Yeltyschewa, 1964) — Stukalina, pp. 91
2000     Baltocrinus balticus (Yeltyschewa, 1964) — Stukalina, pp. 55, fig. I 10; IV 3
Selection of related publications
Stukalina, G. A. 1979. A new family of Ordovician crinoids. Paleontologicheski Zhurnal 4, 89-95.
Yeltyscheva, R. S. 1964. Stebli ordovikskih morskih lilij Pribaltiki (nižnij ordovik). Voprosy paleontologii IV, 59-82.