Echinodermata

Squameocrinus (col.) privus (Yeltyschewa, 1964)

Synonymy list
1964     Pentagonopentagonalis privus Yeltyschewa, sp. nov. — Yeltyschewa, pp. 69, fig. III 10-11
1986     Squameocrinus privus (Yeltyschewa, 1964) — Stukalina, pp. 52
2000     Squameocrinus privus (Yeltyschewa, 1964) — Stukalina, pp. 55, fig. I 1
Selection of related publications
Yeltyscheva, R. S. (Yeltyschewa, R. S.) 1964. Stebli ordovikskih morskih lilij Pribaltiki (nižnij ordovik). Voprosy paleontologii IV, 59-82.
References based on distribution