Echinodermata

Sphenocrinus Eichwald, 1860

Selection of related publications
Yeltyscheva, R. S. 1964. Stebli ordovikskih morskih lilij Pribaltiki (nižnij ordovik). Voprosy paleontologii IV, 59-82.