Echinodermata

Ristnacrinus svedasensis Hynda et Saladzhyus 1988

Synonymy list
1988     Ristnacrinus sp. (sp.nov.) Stukalina, 1986 — Stukalina, fig. 1:13-16
2000     Ristnacrinus svedasensis Hynda et Saladzhins 1988 — Stukalina, fig. V 18-21
Selection of related publications
Stukalina, G. A. 2000. Silurijskie krinoidei Sibirskoj platformy. Transactions of the Paleontological Institute (PIN) 278, 1-108.
Stukalina, G. A. 1986. Zakonomernosti istoričeskogo razvitiâ krinoidej v rannem i srednem paleozoe SSSR.
References based on distribution