Echinodermata

Simplocrinus crassiformis (Yeltyschewa, 1964)

Synonymy list
1964     Cyclocyclicus crassiformis Yeltyschewa sp. nov. — Yeltyschewa, pp. 76, fig. II 10
1984     Simplocrinus crassiformis (Yelt.) — Hynda, pp. 63
2000     Simplocrinus crassiformis — Stukalina, pp. 286
Selection of related publications
Stukalina, G. A. 1986. Zakonomernosti istoričeskogo razvitiâ krinoidej v rannem i srednem paleozoe SSSR.
Yeltyscheva, R. S. (Yeltyschewa, R. S.) 1964. Stebli ordovikskih morskih lilij Pribaltiki (nižnij ordovik). Voprosy paleontologii IV, 59-82.