Echinodermata

Iocrinus mjannili Yeltyschewa, 1979

Synonymy list
1979     Iocrinus männili Yeltyschewa sp. nov. — Yeltyschewa, pp. 95, fig. II 1
1986     Iocrinus? mjannili Yeltyschewa, 1979 — Stukalina, fig. XIV 14-17
Selection of related publications
Yeltyscheva, R. S. 1979. Stebli paleozojskih morskih lilij Pribaltiki (verhni ordovik). Voprosy paleontologii VIII, 94-106. Voprosy paleontolgii, pp. 94-106.
References based on distribution