Echinodermata

Iocrinus comptus (Yeltyschewa, 1960)

Synonymy list
1960     Pentagonopentagonalis comptus — Yeltyschewa, pp. 14, fig. III 6-9
1963     Pentagonopentagonalis comptus — Yeltyschewa et Stukalina, pp. 36, fig. I 10-12
1979     Iocrinus comptus (Yeltyschewa), 1960 — Yeltyschewa, pp. 96, fig. II 8
Selection of related publications
Yeltyscheva, R. S. 1979. Stebli paleozojskih morskih lilij Pribaltiki (verhni ordovik). Voprosy paleontologii VIII, 94-106. Voprosy paleontolgii, pp. 94-106.
References based on distribution