Species

Dentiferocrinus visendus Yeltyschewa, 1979

Synonymy list
1979     Dentiferocrinus visendus Yeltyschewa sp. nov. — Yeltyschewa , pp. 97, fig. I 17
2000     Dentiferocrinus visendus — Stukalina , pp. 61
Selection of related publications
Yeltyscheva, R. S. 1979. Stebli paleozojskih morskih lilij Pribaltiki (verhni ordovik). Voprosy paleontologii VIII, 94-106. Izdatel'stvo Leningradskogo Universiteta.
Loading...
References based on distribution