Ostracoda
Species

Aechmina cornuta Neckaja, 1958

Synonymy list
1958     Aechmina cornuta Neckaja, sp. n. — Abushik et al. , pp. 245 , fig. 2:4
Selection of related publications
Abushik, A. F., Ljubimova, P. S., Mandelstam, M. I., Neckaja, A. I., Pozner, V. M., Polenova, E. M., Samoilova, R. B., Smirnova, R. F., Schneider, G. F., Tilkina, K. F. 1958. Novye rody i vidy ostrakod.Trudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI) 115 , 232-287(301). Mikrofauna SSSR, Sbornik IX, Voprosy sistematiki i opisanie novyh vidov, rodov i podsemejstv foraminifer i ostrakod , pp. 232-287(301).
Classification
References based on distribution