Echinodermata

Plussacrinus Yeltyschewa, 1957

Selection of related publications
Yeltyscheva, R. S. 1957. O novom semejstve paleozojskih morskih lilij. Ežegodnik Vsesoûznogo Paleontologičeskogo Obŝestva XVI, 218-234.
References based on distribution