Bryozoa

Phragmopora lavaense Pushkin, 1999

Synonymy list
1999     Phragmopora lavaense Pushkin, sp. nov — Pushkin et Popov, pp. 181, fig. 2:3-4, text fig.7
2009     Phragmopora lavaense Pushkin, 1999 — Koromyslova, pp. 155, fig. 3i
2011     Phragmopora lavaensis Pushkin, 1999 — Koromyslova, pp. 939
Selection of related publications
Koromyslova, A. V. 2011. Bryozoans of the Latorp and Volkhov horizons (Lower-Middle Ordovician) of the Leningrad Region. Paleontological Journal 45, 8, 887-980. DOI:10.1134/S0031030111080028
Koromyslova, A. V., Fedorov, P. V., Ershova, V. B. 2009. New records of bryozoans from the Lower Ordovician of the Leningrad Region and intercolonial variability in Esthoniopora lessnikowae (Modzalevskaya). Paleontological Journal 43, 2, 153-161. DOI:10.1134/S0031030109020051
Pushkin, V. I., Popov, L. E. 1999. Early Ordovician bryozoans from north-western Russia. Palaeontology 42, 1, 171-189. DOI:10.1111/1475-4983.00067