Bryozoa

Phragmopora multiporata (Bassler, 1911)

Synonymy list
1911     Hemiphragma multiporatum, new species — Bassler, pp. 290, fig. text fig. 177
1951     Hemiphragma multiporatum Bassler, 1911 — Modzalevskaya, pp. 18
1953     Hemiphragma multiporatum Bassl. — Modzalevskaya, pp. 104
1986     Hemiphragma multiporatum Bassler, 1911 — Modzalevskaya, pp. 84, fig. 2:8-6
1996     Phragmopora multiporata (Bassler) — Gorjunova, fig. XX 2
2011     Phragmopora multiporata (Bassler, 1911) — Koromyslova, pp. 941, 947, fig. 17:2
Selection of related publications
Koromyslova, A. V. 2011. Bryozoans of the Latorp and Volkhov horizons (Lower-Middle Ordovician) of the Leningrad Region. Paleontological Journal 45, 8, 887-980. DOI:10.1134/S0031030111080028
Gorjunova, R. V. 1996. Phylogeny of the Paleozoic bryozoans. Transactions of the Paleontological Institute (PIN) 267, 1-163.
Modzalevskaya, E. A. 1986. Bryozoa of the family Dittoporidae from Ordovician of Leningrad area. Ežegodnik Vsesoûznogo Paleontologičeskogo Obŝestva XXX, 74-91.
Männil, Ralf 1961. On the morphology of the hemisphaeric zoaria of Trepostomata (Bryozoa). ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused VI, 113-140. ENSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi Uurimused VI, pp. 113-140.
Männil, R. M. 1959. Questions of stratigraphy and bryozoans of the Ordovician of Estonia.
Modzalevskaya, E. A. 1953. Trepostomaty ordovika Pribaltiki i ih stratigraficheskoe znachenie. Trudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI) , 91-167. Stratigraphy and fauna of the Ordovician and Silurian West Russian Platform, pp. 91-167.
Bassler, R. S. 1911. The Early Paleozoic Bryozoa of the Baltic Provinces. Bulletin of the US National Museum 77, 1-382.