Bryozoa

Acanthoceramoporellidae Pushkin, 2002

Selection of related publications
Pushkin, V. 2002. Middle Ordovician bryozoa from the Podlasie-Brest Depression (Belarussian part): suborders Ceramoporina, Esthonioporina, Amplexoporina, Halloporina. Geological Quarterly 46, 4, 411-434.
Gorjunova, R. V. 1996. Phylogeny of the Paleozoic bryozoans. Transactions of the Paleontological Institute (PIN) 267, 1-163.
Pushkin, V. I., Gataulina, G. M. 1992. A Revision of the Early Palaeozoic Bryozoan of the order Cystoporida from E. Eichwald's collection. Voprosy paleontologii X, 88-97. Voprosy paleontologi, X, pp. 88-97.
Pushkin, V. I. 1976. Novye vidy ordovikskih i silurijskih mšanok Brestskoj vpadiny. Novye vidy iskopaemyh životnyh i rastenij Belorussii, pp. 3-40.
Rõõmusoks, A. 1970. Stratigraphy of the Viruan Series (Middle Ordovician) in Northern Estonia, I.
Männil, R. M. 1959. On Ordovician stratigraphy and bryozoans of Estonia.
Bassler, R. S. 1911. The Early Paleozoic Bryozoa of the Baltic Provinces. Bulletin of the US National Museum 77, 1-382.
Dybowski, W. 1877. Die Chaetetiden der ostbaltischen Silurformation.
Eichwald, E. 1861. Paleontologiâ Rossii. Drevnij period. II. Fauna grauvakkovoj, gornoizvestkovoj i medistoslancevatoj formacij Rossii.