Species

Hyolithes mickwitzi Öpik, 1926

Synonymy list
1926     Hyolithus (Orthotheca) mickwitzi sp. nov. — Öpik , pp. 46, fig. 2
1973     Hyolithes mickwitzi Öpik — Jankauskas & Posti , pp. 146
2006     Hyolithes mickwitzi Öpik, 1926 — Malinky , pp. 90
Selection of related publications
Jankauskas, T., Posti, E. 1973. Micropaleontological characteristic of the stratotype sections of the Estonian Lower Cambrian. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia, Geoloogia / Известия Академии наук Эстонской ССР. Химия. Геология 22, 2, 143-148. DOI:10.3176/chem.geol.1973.2.08
Öpik, A. 1926. Über den estländischen Blauen Ton. Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded 33, 1, 39-47.
Loading...
References based on distribution