Bryozoa

Hemiphragma irrasum (Ulrich, 1886)

Synonymy list
1911     Hemiphragma irrasum (Ulrich) — Bassler, pp. 284, fig. text fig. 172,173
1953     Hemiphragma irrasum (Ulr.) — Modzalevskaya, pp. 104
1968     Hemiphragma irrasum (Ulrich, 1886) — Bork & Perry, pp. 342, fig. 44:1-3,5
1978     Hemiphragma irrasum (Ulrich, 1886) — Astrova, pp. 53
1996     Capillapora irrasa (Bassler) — Gorjunova, fig. XXII 1
Selection of related publications
Gorjunova, R. V. 1996. Phylogeny of the Paleozoic bryozoans. Transactions of the Paleontological Institute (PIN) 267, 1-163.
Astrova, G. G. 1978. Istoriâ razvitiâ, sistema i filogeniâ mšanok otrâda Trepostomata. Transactions of the Paleontological Institute (PIN) 169, 1-240.
Modzalevskaya, E. A. 1953. Trepostomaty ordovika Pribaltiki i ih stratigraficheskoe znachenie. Trudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI) , 91-167. Stratigraphy and fauna of the Ordovician and Silurian West Russian Platform, pp. 91-167.
Bassler, R. S. 1911. The Early Paleozoic Bryozoa of the Baltic Provinces. Bulletin of the US National Museum 77, 1-382.