Bryozoa

Hemiphragma pygmaeum Bassler, 1911

Synonymy list
1911     Hemiphragma pygmaeum, new species — Bassler, pp. 289, fig. text fig. 176
1953     Hemiphragma pygmaeum Bassl. — Modzalevskaya, pp. 104
1970     non Hemiphragma pygmaeum Bassler, 1911 — Nekhorosheva, pp. 84, fig. VII 5-6
1978     Hemiphragma pygmaeum Bassler, 1911 — Astrova, pp. 53
2008     Hemiphragma pygmaeum Bassler, 1911 — Buttler et al., pp. 11, fig. 2.1-2.2
Selection of related publications
Astrova, G. G. 1978. Istoriâ razvitiâ, sistema i filogeniâ mšanok otrâda Trepostomata. Transactions of the Paleontological Institute (PIN) 169, 1-240.
Männil, R. M. 1959. Questions of stratigraphy and bryozoans of the Ordovician of Estonia.
Modzalevskaya, E. A. 1953. Trepostomaty ordovika Pribaltiki i ih stratigraficheskoe znachenie. Trudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI) , 91-167. Stratigraphy and fauna of the Ordovician and Silurian West Russian Platform, pp. 91-167.
Bassler, R. S. 1911. The Early Paleozoic Bryozoa of the Baltic Provinces. Bulletin of the US National Museum 77, 1-382.
References based on distribution