Species

Monograptus parapriodon Bouček, 1931

Selection of related publications
Põldvere, Anne (ed) 2003. Ruhnu (500) drill core. Estonian Geological Sections Bulletin 5, 1-76. Geological Survey of Estonia.
Ulst, R. Ž., Gailite, L. K., Springis, T. K. 1984. Lithostratigraphic subdivision of the subsurface Ordovician rocks of the Jelgeva Depression. Stratigrafiâ drevnepaleozojskih otloženij Pribaltiki, pp. 63-76. Eesti NSV Teaduste Akadeemia.
Gailite, L. K., Rybnikova, M. V., Ulst, R. Ž. 1967. Stratigrafiâ, fauna i usloviâ obrazovaniâ silurijskih porod Srednej Pribaltiki. pp. 1-304. Zinatne.