Ostracoda

Microcheilinella lubrica (Stumbur, 1956)

Selection of related publications
Meidla, T. 2007. Ostracods from the Upper Ordovician Borenshult fauna, Sweden. GFF 129, 2, 123-132. DOI:10.1080/11035890701292123
Meidla, T. 1996. Late Ordovician Ostracodes of Estonia. Fossilia Baltica 2.
Pranskevičius, A. 1972. South Baltic Silurian Ostracoda.
Stumbur, K. A. 1956. On the fauna of ostracodes of the Porkuni Stage of Estonia. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 42, 186-194.
Stumbur, K. 1955. Siluri alumiste lademete ostrakoodidefaunast Eesti NSV-s. Diplomitöö nr. 47. Tartu, 67 lk., 10 fotot, juh. A. Rõõmusoks. Diplomotöö nr. 47, pp. 1-67.
References based on distribution