Graptolithina
liik

Mediograptus minimus (Bouček et Přibyl, 1948)

Sünonüümika
2015     Mediograptus minimus (Bouček ) — Männik et al. , lk. 231
Valik taksonit käsitlevast teaduskirjandusest
Männik, P., Loydell, D. K., Nestor, V., Nõlvak, J. 2015. Integrated Upper Ordovician–lower Silurian biostratigraphy of the Grötlingbo-1 core section, Sweden.GFF 137 , 3,226-244. DOI:10.1080/11035897.2015.1042032
Loading...
Klassifikatsioon
Levik kirjandusandmetel