perekond

Kingnites Eriksson, Hints et Bergman, 2012

Valik taksonit käsitlevast teaduskirjandusest
Männik, R. 2024. Siluri ajastu Lau sündmuse mõju mikrofossiilidele Bebirva 111 puuraugus Leedus [Bakalaureusetöö. Juhendajad: O. Hints ja T. Meidla]. pp. 1-54.
Eriksson, M. E., Hints, O., Bergman, C. F. 2012. Kingnites diamondi gen. et sp. nov., an exceptionally large Silurian paulinitid (Annelida; Polychaeta) from shallow marine settings of Baltoscandia. GFF 134, 3, 217-224. DOI:10.1080/11035897.2012.704066
Leitud liigid
Loading...
Klassifikatsioon