selts

Spiriferida Waagen, 1883

Valik taksonit käsitlevast teaduskirjandusest
Bassett, M. G., Kaljo, D., Teller, L. 1989. The Baltic region. National Museum of Wales, Geological Series 9, 158-170. National Museum of Wales.
Rubel, M., Musteikis, P., Popov, L. 1984. Sistematicheskii spisok brahiopod silura Pribaltiki [Систематический список брахиопод силура Прибалтики]. pp. 1-36. Eesti Teaduste Akadeemia.
Gravitis, V. A. 1981. Brahiopody. Devon i karbon Pribaltiki, pp. 443-463. Zinatne.
Tsegelnjuk, P. D. 1976. Brahiopody i stratigrafiâ nižnego paleozoâ Volyno-Podolii. pp. 1-155. Naukova Dumka.
Bassett, M. G., Cocks, L. R. M. 1974. A review of Silurian brachiopods from Gotland. Fossils and Strata 3, 1-56.
Rubel, M. 1970. Silurian Brachiopods Pentamerida and Spiriferida of Estonia. pp. 1-75. Valgus.
Rubel, M. 1970. On the distribution of brachiopods in the lowermost Llandovery of Estonia. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia, Geoloogia / Известия Академии наук Эстонской ССР. Химия. Геология 19, 1, 69-79. DOI:10.3176/chem.geol.1970.1.11