Brachiopoda

Estonomena Rõõmusoks, 1989

Current taxon is already existed. See initial taxon Kiaeromena (Kiaeromena)
Taxon ID: 1820 | 2012-05-31 / 2021-02-06
Fossil group: Brachiopoda
Belongs to:
1 Other version of taxon: Kiaeromena (Kiaeromena)
Baltoscandian species (in database):