Species

Leptaena (Leptaena) inaequalis (Rõõmusoks, 1989)

Type specimen data
TUG 3-278 (Jõhvi Substage; Sandbian)
Synonymy list
1954     Leptaena rugosa (Hisinger) — Sokolskaya , pp. 56, fig. pl. 3: 3ab
1956     Leptaena rugosoides Männil (in coll.) — Oraspõld , pp. 52 (pars)
1989     Astanena inaequalis sp. nov. — Rõõmusoks , pp. 114, fig. pl. 2:6, 8, 9 (non fig. 7)
1989     Astamena flezuosa sp. nov. — Rõõmusoks , pp. 114, fig. pl. 2: 9
2000     Leptaena (Leptaena) inaequalis (Rõõmusoks, 1989) — Cocks et Rong , pp. 243, fig. fig 150, 1f
2004     Astamena inaequalis Rõõmusoks, 1989 — Rõõmusoks , pp. 61, fig. pl. 20: 9, pl. 25: 1-12
Selection of related publications
Rõõmusoks, A. 1989. Über die Divergenz der Leptaenidae (Brachiopoda) in der Viru-und Harju-zeit in Baltoscandia. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Geoloogia / Известия Академии наук Эстонской ССР. Геология 38, 3, 112-117. DOI:10.3176/geol.1989.3.03