Species

Sowerbyella (Sowerbyella) trivia (Rõõmusoks, 1959)

Type specimen data
holotype: TUG 1321-69 , Kahula quarry (Kahula) , Keila Stage (Keila Stage, Ristna beds; Sandbian - Katian)
Synonymy list
1959     Sowerbyella (Sowerbyella) trivia sp. n. — Rõõmusoks , pp. 27-30, fig. pl. 4: 5-12
1989     Sowerbyella (Sowerbyella) trivia Rõõmusoks — Cocks & Rong , pp. 141
Selection of related publications
Rõõmusoks, A. 1959. Strophomenoidea des Ordoviziums und Silurs von Estlands I. Die Gattung Sowerbyella Jones. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 75, I, 11-50.
Loading...
References based on distribution