Echinodermata

Dentiferocrinus pirguensis Yeltyschewa, 1979

Synonymy list
1979     Dentiferocrinus pirguensis Yeltyschewa sp.nov — Yeltyschewa, pp. 98, fig. II 1,2
Selection of related publications
Yeltyscheva, R. S. 1979. Stebli paleozojskih morskih lilij Pribaltiki (verhni ordovik). Voprosy paleontologii VIII, 94-106. Voprosy paleontolgii, pp. 94-106.
References based on distribution