Bryozoa

Dittoporinae Vinassa de Regny, 1921

Selection of related publications
Ernst, A., Nakrem, H. A. 2011. Stenolaemate bryozoans from the Mjøsa Formation (Late Ordovician, Katian) of Helgøya (Mjøsa), southern Norway. Norwegian Journal of Geology 91, 3, 163-180.
Koromyslova, A.V. 2011. Bryozoans of the Latorp and Volkhov horizons (Lower-Middle Ordovician) of the Leningrad Region. Paleontological Journal 45, 8, 887-980. DOI:10.1134/S0031030111080028
Koromyslova, A. V., Fedorov, P. V., Ershova, V. B. 2009. New records of bryozoans from the Lower Ordovician of the Leningrad Region and intercolonial variability in Esthoniopora lessnikowae (Modzalevskaya). Paleontological Journal 43, 2, 153-161. DOI:10.1134/S0031030109020051
Pushkin, V. I., Popov, L. E. 1999. Early Ordovician bryozoans from north-western Russia. Palaeontology 42, 1, 171-189. DOI:10.1111/1475-4983.00067
Gorjunova, R. V. 1996. Phylogeny of the Paleozoic bryozoans. Transactions of the Paleontological Institute (PIN) 267, 1-163.
Gorjunova, R. V. 1992. Morphology and system of Palaezoic bryozoans. Transactions of the Paleontological Institute (PIN) 251, 1-152.
Pushkin, V. I. 1987. Bryozoans of suborder Halloporina from Belorussia and East European Platform. Ordovician of Belarus, pp. 145-232.
Modzalevskaya, E. A. 1986. Bryozoa of the family Dittoporidae from Ordovician of Leningrad area. Ežegodnik Vsesoûznogo Paleontologičeskogo Obŝestva XXX, 74-91.
Gorjunova, R. V. 1985. Morphology, system and phylogenesis of Bryozoans (order Rhabdomesida). Transactions of the Paleontological Institute (PIN) 208, 1-152.
Astrova, G. G. 1978. The history of development, system, and phylogeny of the Bryozoa: Order Trepostomata. Transactions of the Paleontological Institute (PIN) 169, 1-240.
Pushkin, V. I. 1977. About systematic position and composition of genus Dittopora (Bryozoa). Transactions of the Museum of earth-study of Moscow University , 97-113.
Rõõmusoks, A. 1970. Stratigraphy of the Viruan Series (Middle Ordovician) in Northern Estonia, I.
Männil, R. M. 1959. Stratigraphy of Ordovician Bryozoa from Estonia. Kandidaadi dissertatsioon, 3 köidet (I, II, III), pp. 1-852.
Modzalevskaya, E. A. 1953. Trepostomaty ordovika Pribaltiki i ih stratigraficheskoe znachenie. Trudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI) , 91-167. Stratigraphy and fauna of the Ordovician and Silurian West Russian Platform, pp. 91-167.
Bassler, R. S. 1911. The Early Paleozoic Bryozoa of the Baltic Provinces. Bulletin of the US National Museum 77, 1-382.
Dybowski, W. 1877. Die Chaetetiden der ostbaltischen Silurformation.
Eichwald, E. 1861. Paleontologiâ Rossii. Drevnij period. II. Fauna grauvakkovoj, gornoizvestkovoj i medistoslancevatoj formacij Rossii.