Brachiopoda
perekond

Taphrorthis Cooper, 1956

Valik taksonit käsitlevast teaduskirjandusest
Hints, L. 1973. New Orthacean Brachiopods from the Middle Ordovician of the East Baltic area and Sweden. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia, Geoloogia / Известия Академии наук Эстонской ССР. Химия. Геология 22, 3, 248-256. DOI:10.3176/chem.geol.1973.3.10
Leitud liigid
Loading...
Levik kirjandusandmetel