perekond

Homacanthus Agassiz, 1845

Valik taksonit käsitlevast teaduskirjandusest
Gross, W. 1940. Acanthodier und Placodermen aus den Heterostius-Schichten Estlands und Lettlands. Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded 46, 12-99.
Leitud liigid
1. Homacanthus gracilis (Eichwald, 1844) | Narva ladeBurtnieki lade