Brachiopoda

Atrypa (Atrypa) dzwinogrodensis (Kozłowski, 1929)

Synonymy list
1929     Atrypa reticularis var. dzwinogrodensis — Kozłowski, fig. pl. 8: 1-7
1954     Atrypa reticularis var. dzwinogrodensis Kozlowski, 1929 — Nikiforova, pp. 117, fig. pl. 13: 1-2
1967     Atrypa reticularis var. dzwinogrodensis Kozlowski, 1929 — Rybnikova, pp. 208, fig. pl. 24: 4-6
1970     Atrypa dzwinogrodensis Kozlowski, 1929 — Rubel, pp. 37-38, fig. pl. 19: 1-12; pl. 20: 1, 12-21, 23
2004     Atrypa (Atrypa) dzwinogrodensis Kozlowski, 1929 — Cooper, pp. 36