Brachiopoda

Sowerbyella (Sowerbyella) orvikui (Rõõmusoks, 1959)

Type specimen data
: TUG 1321-77, , () ()
Synonymy list
1959     Sowerbyella (Viruella?) orvikui sp. n. — Rõõmusoks, pp. 15-16, fig. pl. 1: 1, 2
1989     Sowerbyella (Viruella?) orvikui Rõõmusoks, 1959 — Cocks & Rong, pp. 142
Selection of related publications
Rõõmusoks, A. 1959. Strophomenoidea des Ordoviziums und Silurs von Estlands I. Die Gattung Sowerbyella Jones. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 75, I, 11-50. Töid Eesti NSV geoloogia alalt, I, pp. 11-50.
References based on distribution