Brachiopoda

Sowerbyella (Sowerbyella) plana Rõõmusoks, 1959

Type specimen data
: TUG 1321-67, , () ()
Synonymy list
1959     Sowerbyella (Sowerbyella) plana sp. n. — Rõõmusoks, pp. 26-27, fig. pl. 4: 1-4
1989     Sowerbyella (Sowerbyella) plana Rõõmusoks — Cocks & Rong, pp. 142
Selection of related publications
Rõõmusoks, A. 1959. Strophomenoidea des Ordoviziums und Silurs von Estlands I. Die Gattung Sowerbyella Jones. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 75, I, 11-50. Töid Eesti NSV geoloogia alalt, I, pp. 11-50.
References based on distribution