Brachiopoda

Sowerbyella (Sowerbyella) forumi Rõõmusoks, 1959

Type specimen data
: TUG 1321-66, , ()
Synonymy list
1959     Sowerbyella (Sowerbyella) forumi sp. n. — Rõõmusoks, pp. 30-32, fig. pl. 5: 1-9
1989     Sowerbyella (Sowerbyella) forumi Rõõmusoks, 1959 — Cocks & Rong, pp. 139
Selection of related publications
Rõõmusoks, A. 1959. Strophomenoidea des Ordoviziums und Silurs von Estlands I. Die Gattung Sowerbyella Jones. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 75, I, 11-50. Töid Eesti NSV geoloogia alalt, I, pp. 11-50.
References based on distribution