Brachiopoda

Sowerbyella (Sowerbyella) oepiki Rõõmusoks, 1959

Type specimen data
: TUG 1321-78, , () ()
Synonymy list
1930     Sowerbyella n. sp. aff sericea (Sowerby) — Öpik, pp. 147, fig. pl. 8: 109, text-fig. 19
1932     Sowerbyella n. sp. aff sericea — Öpik, fig. pl. 12: 51
1933     Sowerbyella "n. sp. aff sericea" — Öpik, pp. 50, fig. text-fig. 9
1951     Sowerbyella aff. sericea (Sowerby) — Schmidt, fig. tab. 51
1959     Sowerbyella (Sowerbyella) oepiki Rõõmusoks — Cocks & Rong, pp. 141
1989     Soerbyella (Sowerbyella) oepiki sp. n. — Rõõmusoks, pp. 32-34, fig. pl. 6: 1-9
Selection of related publications
Rõõmusoks, A. 1959. Strophomenoidea des Ordoviziums und Silurs von Estlands I. Die Gattung Sowerbyella Jones. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 75, I, 11-50. Töid Eesti NSV geoloogia alalt, I, pp. 11-50.
References based on distribution