Brachiopoda

Hesperorthis inostranzefi inostranzefi (Wysogórski, 1900)

Type specimen data
? ,
Synonymy list
1900     Orthis inostranzefi — Wysogorski, pp. 220
1930     Orthis inostranzefi Wysogorski, 1900 — Öpik, pp. 65-68, fig. 1: 2-9, 11
1951     Hesperorthis inostranzefi (Wysogorski, 1900) — Alichova, pp. 35-36, fig. 3: 39
1970     Hesperorthis inostranzefi inostranzefi (Wysogorski, 1900) — Rõõmusoks, pp. 175