Brachiopoda

Ranorthis parvula Rubel, 1961

Type specimen data
GIT 125-4 , () ()
Synonymy list
1905     Orthis parvula sp. nov. (nomen nudum) — Lamanski, pp. 18
1961     Ranorthis parvula (Lamansky, nomen nudum)l — Rubel, pp. 149-151, fig. 3: 1-9