Brachiopoda

Dalejina frequens (Kozlowski, 1929)

Synonymy list
1929     Rhipidomella frequens — Kozlowski, pp. 83-86, fig. 3:4-22; text fig. 21B, 22,23
1985     Dalejina frequens (Kozlowski, 1929) — Nikiforova et al., pp. 17, fig. 2:7; 3:1-4
1986     Dalejina frequens (Kozlowski, 1929) — Melou, pp. 377-384
2012     Dalejina frequens (Kozlowski, 1929) — Balinski, pp. 909, fig. 7B