Brachiopoda

Howellites vilniusensis Alichova, 1953

Synonymy list
1953     Dalmanella aff. wesenbergensis — Alichova, pp. 61, fig. pl. 7: 5-12
1954     Dalmanella wesenbergensis var. vilniusensis — Alichova, pp. 27, fig. pl.14: 4-8
1976     Howellites vilniusensis (Alichova) — Tsegelnjuk, pp. 34-36, fig. pl. 4: 11-14; text-fig. 4: 1-7