liik

Catenipora immemorata Klaamann, 1961

Tüüpeksemplari andmed
Sünonüümika
1961     Catenipora immemoratasp. n. — Klaamann , lk. 90-91, joon. 10:4-5
1966     Catenipora elegans (Ficher-Benzon, 1871) — Klaamann , lk. 54-55
Valik taksonit käsitlevast teaduskirjandusest
Klaamann, E. R. 1961. The Wenlockian tabulata and heliolitida of Estonia. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused VI, 69-112.