liik

Catenipora quadrata (Fischer-Benzon, 1871)

Tüüpeksemplari andmed
Sünonüümika
1871     Halysites quadratus nov. spec. — Fischer-Benzon , lk. 21, joon. 3:6-7
1955     Catenipora quadrata (Fischer-Benzon), 1871 — Buehler , lk. 41
1966     Catenipora quadrata (Fischer-Benzon, 1871) — Klaamann , lk. 29
1967     Catenipora quadrata (Fischer-Benzon, 1871) — Stasinska , lk. 53, joon. 3:3, 4a-b
1978     Catenipora panga Klaamann, 1961 — Klaamann , lk. 55
1978     Catenipora arctiformis Stasinska, 1967 — Klaamann , lk. 55
1978     Catenipora llandoverensis Stasinska, 1967 — Klaamann , lk. 55
1978     Catenipora regnelli Stasinska, 1967 — Klaamann , lk. 55
Valik taksonit käsitlevast teaduskirjandusest
Mõtus, M.-A., Hints, O. (eds) 2007. 10th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera. Excursion B2: Lower Paleozoic geology and corals of Estonia. Excursion Guidebook. pp. 1-64. Institute of Geology at Tallinn University of Technology.
Klaamann, E. 1983. The Tabulate corals of Jaani and Jaagarahu Stages (Wenlockian, Estonia) and their Biozones. Lower Paleozoic paleontology of Baltics and Podolia, pp. 3-40. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut.
Klaamann, E. R. 1966. The incommunicate tabulata of Estonia. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused 1-97. Eesti NSV TA Geoloogia Instituut.