liik

Catenipora oriens Klaamann, 1961

Tüüpeksemplari andmed
Sünonüümika
1961     Catenipora oriens sp. n. — Klaamann , lk. 89-90, joon. 9:7-8
1966     Catenipora tapaensis (Sokolov, 1951) — Klaamann , lk. 30
1967     Catenipora oriens Klaamann, 1961 — Stasinska , lk. 50, joon. 5:3a-b
2006     Catenipora oriens Klaamann, 1961 — Mõtus , joon. II 7
Valik taksonit käsitlevast teaduskirjandusest
Stasinska, A. 1967. Tabulata from Norway, Sweden and from the erratic boulders of Poland. Palaeontologia Polonica 18, 1-112.
Klaamann, E. R. 1961. The Wenlockian tabulata and heliolitida of Estonia. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused VI, 69-112.