liik

Catenipora vespertina Klaamann, 1961

Tüüpeksemplari andmed
Sünonüümika
1954     Halysites escharoides (Lamarck) — Thomas et Smith , joon. 21:2a, 3a
1961     Catenipora vespertina sp. n. — Klaamann , lk. 88-89, joon. 10:1-2
1966     Catenipora vespertina Klaamann, 1961 — Klaamann , lk. 29, 55-57, joon. 16:1-3
1967     Catenipora vespertina Klaamann, 1961 — Stasinska , lk. 58, joon. 4:3a-b
Valik taksonit käsitlevast teaduskirjandusest
Stasinska, A. 1967. Tabulata from Norway, Sweden and from the erratic boulders of Poland. Palaeontologia Polonica 18, 1-112.
Klaamann, E. R. 1966. The incommunicate tabulata of Estonia. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused 1-97. Eesti NSV TA Geoloogia Instituut.
Klaamann, E. R. 1961. The Wenlockian tabulata and heliolitida of Estonia. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused VI, 69-112.