liik

Catenipora gotlandica (Yabe, 1915)

Sünonüümika
1915     Halysites gotlandicus sp. nov. — Yabe , lk. 34-35, joon. 7:1-2
1938     Halysites gotlandicus Yabe — Chernyshev , lk. 128, joon. 4:3a-b
1938     Palaeohalysites gotlandicus (Yabe) — Chernyshev , lk. 37-38
1955     Halysites gotlandicus Yabe — Buehler , lk. 57
1955     Palaeohalysites gotlandicus (Yabe) — Sokolov , lk. 254, joon. 55:1
1962     Catenipora gotlandica (Yabe) — Sokolov , lk. 255, joon. 18:3
1966     Catenipora gotlandica (Yabe, 1915) — Klaamann , lk. 29,42-43, joon. 19
1972     Catenipora gotlandica (Yabe) — Leleshus , lk. 45-46, joon. 22:1-4; 23:1-2
1979     Catenipora gotlandica (Yabe) — Laub , lk. 290-295, joon. 9:8; 33:1-2; 42:2
1991     Catenipora gotlandica (Yabe, 1915) — Hubmann , lk. 716-717, joon. 2:1-2
Valik taksonit käsitlevast teaduskirjandusest
Vinn, O., Liang, K., Toom, U. 2017. Endobiotic rugose coral symbionts in Silurian tabulate corals from Estonia (Baltica). Palaios 32, 3, 158-165. DOI:10.2110/palo.2016.084
Klaamann, E. R. 1966. The incommunicate tabulata of Estonia. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused 1-97. Eesti NSV TA Geoloogia Instituut.