liik

Catenipora martinssoni Klaamann, 1971

Sünonüümika
1971     Catenipora martinssoni sp. nov. — Klaamann , lk. 76, joon. 2:3-5
Valik taksonit käsitlevast teaduskirjandusest
Klaamann, E. 1971. Über einige Korallen aus der Bohrung von File Haidar (Gotland, Schweden). Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Geoloogia / Известия Академии наук Эстонской ССР. Геология 20, 1, 73-77. DOI:10.3176/chem.geol.1971.1.12