liik

Catenipora septosa (Klaamann, 1959)

Sünonüümika
1959     Palaeohalysites septosus sp. n. — Klaamann , lk. 263-264, joon. 4:2-3
1966     Catenipora septosa (Klaamann, 1959) — Klaamann , lk. 29, 44-46, joon. 10:1-7
Valik taksonit käsitlevast teaduskirjandusest
Mõtus, M.-A., Hints, O. (eds) 2007. 10th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera. Excursion B2: Lower Paleozoic geology and corals of Estonia. Excursion Guidebook. pp. 1-64. Institute of Geology at Tallinn University of Technology.
Klaamann, E. R. 1966. The incommunicate tabulata of Estonia. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused 1-97. Eesti NSV TA Geoloogia Instituut.
Klaamann, E. R. 1959. On the tabulate fauna of the Juuru and Tamsalu stages. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised, Tehniliste ja Füüsikalis-matemaatiliste teaduste seeria / Известия Академии наук Эстонской ССР. Серия технических и физико-математических наук VIII, 4, 256-270. DOI:10.3176/tech.phys.math.1959.4.04