Tabulata
liik

Catenipora septosa (Klaamann, 1959)

https://files.geocollections.info/large/43/51/43515c4a-5d9f-4cc1-9862-613eeae68924.jpghttps://files.geocollections.info/large/85/78/85783b79-6200-462e-bc6a-2ed7748ae981.jpghttps://files.geocollections.info/large/75/7a/757af0d6-db18-467e-80d8-634685b4065d.jpghttps://files.geocollections.info/large/d6/76/d6763d16-cde2-4c09-a79a-2c80c472d4ef.jpghttps://files.geocollections.info/large/5d/cc/5dccf1a7-525f-4ce3-a3cb-fa1ff9fc046e.jpghttps://files.geocollections.info/large/a9/14/a9145506-e460-4977-97f3-920295ee4199.jpghttps://files.geocollections.info/large/07/a5/07a53318-4614-4c5c-a071-9c3a3c6725d1.jpghttps://files.geocollections.info/large/af/6f/af6f3ad2-f59d-4c1f-9145-2e9c60e0b85c.jpghttps://files.geocollections.info/large/4b/7e/4b7e3d00-d005-4a4b-b141-4d70b00a1330.jpghttps://files.geocollections.info/large/64/13/6413bcde-6203-40c7-a860-2226427c8fb3.jpg
Sünonüümika
1959     Palaeohalysites septosus sp. n. — Klaamann , lk. 263-264 , joon. 4:2-3
1966     Catenipora septosa (Klaamann, 1959) — Klaamann , lk. 29, 44-46 , joon. 10:1-7
Valik taksonit käsitlevast teaduskirjandusest
Mõtus, M.-A., Hints, O. (eds) 2007. 10th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera. Excursion B2: Lower Paleozoic geology and corals of Estonia. Excursion Guidebook. pp. 1-64. Institute of Geology at Tallinn University of Technology.
Klaamann, E. R. 1966. The incommunicate tabulata of Estonia. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused 1-97. Eesti NSV TA Geoloogia Instituut.
Klaamann, E. R. 1959. On the tabulate fauna of the Juuru and Tamsalu stages. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised, Tehniliste ja Füüsikalis-matemaatiliste teaduste seeria / Известия Академии наук Эстонской ССР. Серия технических и физико-математических наук VIII, 4, 256-270. DOI:10.3176/tech.phys.math.1959.4.04